rugby 640G

rugby 640G

Leica Rugby 640G är en fantastisk bygglaser för horisontal och vertikal avvägning samt lodpunkt med synlig grön laserstråle, vilket innebär att du kan använda den interiört utan lasermottagare.

Ute på fältet arbetar du med den medföljande lasermottagaren Rod-Eye 120G som har millimetervisning.

Med Leica Rugby 640G kan du lägga fall/lutning manuellt, i både X- och Y-led. Du mäter själv upp det önskade fallet som du ställer in med +/-knapparna på instrumentet. En annan fördel med denna rotationslaser är att du kan lägga instrumentet ned för att få rotationen i vertikalplanet, vilket är användbart vid uppsättning av väggar med mera.

Leica Rugby 640G har fler scanningslägen, då lasern bara ger markering i en viss sektor och riktning.

Artikelnummer

031525110

13 500 kr

exkl. moms